Koszyk

/Koszyk

[woocommerce_cart]

[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

DISCLAIMER CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION
New processing of personal data regulations have been in force since 25 May 2018, in Polish they are called RODO (Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC – referred to later on as Regulation). The main purpose of the regulations is improvement of protection of personal data which are stored and processed by companies and institutions within European Union.

 

INFORMATION ON DATA PROCESSING
On the grounds of European Parliament and Council of Europe Regulation 2016/679 dated 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC referred to as „Regulation”, we inform you:

1) Personal data controller is BREMA Maciej Brencz having its legal address in Kiączyn, ul. Poznańska 34, e-mail maciejbrencz@op.pl, referred to as Data Controller; the Data Controller processes the personal data.

2) the personal data will be processed to:
perform the service,
create an invoice,
enable a possibility of providing catering, gastronomical and promotional services,
enable a possibility to make a booking,
provide financial reporting
and will not be shared with other recipients than hired in the company and an accounting office.

Processing personal data is necessary to
perform a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract,
settlement of legal obligation on the Data Controller.

2) Provision of personal data is crucial to conclusion of a contract, the conclusion of a contract is not possible in case of no provision of personal data.

3) You have the right to:
request for access to your personal data, correct them, delete them or limit the processing of personal data,
object to the processing,
transfer the data,
lodge a complaint with a supervisory authority,
withdraw the consent for personal data processing.

4) You may exercise these rights by sending an e-mail to maciejbrencz@op.pl or to the following address: BREMA Maciej Brencz, ul.Poznańska 34, 64-530 Kaźmierz

5) Personal data shall not be used to automated decision making and profiling.

6) Personal data will be processed for the period of time necessary to achieve the purposes for which they were collected and for the time of data archiving required by law.

7) We would also like to inform that:
The Data Controller endeavors to provide all measures of physical, technical and organizational personal data protection against their accidental or intentional destruction, accidental loss, change, unauthorized disclosure, use or access, with all applicable legislation.

NAPISZ DO NAS

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

NAPISZ DO NAS

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 13-22 

PIĄTEK – SOBOTA 13-1

NIEDZIELA 12-22

Contact us

By using the form you agree to the storage and processing of your data by this site.

Contact us

OPENING HOURS

MONDAY – TUESDAY 1 pm – 10 pm

WEDNESDAY 1 pm – 11 pm

THURSDAY 1 pm – 12 pm

FRIDAY – SATURDAY 1 pm – 1 am

SUNDAY 12 pm – 10 pm

RESTAURACJA DOMU

“Wszędzie dobrze, ale w DOMU najlepiej”

DOMU, to nie cztery ściany, to luźna atmosfera, sezonowe produkty, miejsce dla Ciebie i Twoich Przyjaciół. Otwarte 7 dni w tygodniu. Spróbuj naszej kuchni, inspirowanej słoneczną Italią, rozsmakuj się w naszych drinkach i koktajlach, poczuj się jak w DOMU.

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK od 13

SOBOTA – NIEDZIELA od 12

INFORMUJEMY, ŻE GASTRO PROJEKT S.C. WŁAŚCICIEL DOMU Kitchen & Friends JEST BENEFICJENTEM TARCZY FINANSOWEJ POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU.

DOMU RESTAURANT

„There’s no place like DOMU”

DOMU is not just four walls, it is a casual vibe, seasonal products, a place for you and your friends. Open 7 days a week. Try our cuisine, inspired by sunny Italy, relish our cocktails, feel like DOMU.

OPENING HOURS

MONDAY – FRIDAY from 13pm

SATURDAY – SUNDAY from 12 am

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „Rozporządzeniem”). Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest GASTRO PROJEKT S.C. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Wrocławskiej 18, e-mail: biuro@gastro-projekt.eu, zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

2) dane osobowe przetwarzane będą w celach:
– wykonania usługi,
– wystawienia faktury.
– możliwość świadczenie usług cateringowych, gastronomicznych, promocyjnych.
– możliwość dokonania rezerwacji,
– prowadzenia sprawozdawczości finansowej
i nie będą udostpęniane innym odbiorcom poza osobami zatrudnionymi w firmie i biurem księgowym

1) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:
– wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

2) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy.

3) Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzenie danych osobowych.

4) Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@gastro-projekt.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:
GASTRO PROJEKT Malwina Brencz, Paweł Mędrek s.c., ul. Wrocławska 18, 61-838 Poznań

5) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
Profilowaniu.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

7) Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pobierz menu
Download menu

PONIEDZIAŁEK

kieliszek Prosecco 5.80,-

WTOREK

niewinny wtorek – zapytaj o wino w promocyjnej cenie

ŚRODA

klasyczna kawa do deseru 2.80,-

CZWARTEK

duża Perła do dowolnej pizzy za 2.80,-

PIĄTEK I SOBOTA

kuchnia do 24:00, tapasy do 1:00

NIEDZIELA

TAPAS spróbuj naszych tapasów, w sam raz na małą przekąskę i spotkanie z Przyjaciółmi

WEEKEND W DOMU?

ZAPRASZAMY
Kuchnia otwarta do późnych godzin nocnych.
Wychodzisz ze znajomymi? Ciężki dzień w pracy?
Nasi kucharze gotują do 1:00 w nocy, na pewno znajdziesz coś dla siebie.

MONDAY

glass of Prosecco 5.80,-

TUESDAY

special wine offer

WEDNESDAY

buy any dessert and get classic coffee for 2.80,-

THURSDAY

THURSDAYS WITH FRIENDS beer for 2.80 to every pizza with a student card

FRIDAY AND SATURDAY

kitchen open till midnight, tapas menu till 1:00 am

SUNDAY

Kids Club 1pm-6pm, a glass of Prosecco for 5.80,-

WEEKEND AT HOME?

YOU ARE MOST WELCOME
Kitchen opened late into the night.
Going out with friends? Tough day at work?
Our cooks work till 1am, you’ll surely find something for yourself.